Pump Service River Oy:n toiminta on nyt Ekokompassi-sertifioitua

09.05.2024

Pump Service River Oy:n toiminta on nyt Ekokompassi-sertifioitua

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kymmeneen kriteeriin, joiden toteutuminen organisaatiossa todetaan ulkoisen auditoijan toimesta. Ekokompassin ympäristöohjelmaan kirjatut konkreettiset ympäristötoimet ja –tavoitteet ohjaavat ympäristötyötämme myös jatkossa. Olemme sitoutuneet mittaamaan ympäristötyömme edistymistä ympäristöohjelmaan kirjattujen mittarien avulla.

Sertifikaatin myötä olemme tehneet seuraavan ympäristölupauksen:

”Pump Service on sitoutunut aktiivisesti edistämään kestävää kehitystä vähentämällä toimintansa päästöjä ja syntyvän jätteen määrää. Olemme sitoutuneet Ekokompassin kymmeneen kriteeriin, jotka ohjaavat ympäristötyötämme myös jatkossa. Lupaamme toteuttaa konkreettisia toimia ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi, noudattaa asiaankuuluvaa ympäristölainsäädäntöä ja sitouttaa työntekijämme ympäristötyön edistämiseen aktiivisella sisäisellä viestinnällä. Viestimme myös sidosryhmillemme aktiivisesti ympäristötoimistamme. Tavoitteenamme ei ole ainoastaan ylläpitää Ekokompassin asettamia ympäristöstandardeja, vaan asettaa esimerkilliset ympäristövastuullisuuden standardit toimialallemme.”

Ympäristötyössä uskomme lupausten lisäksi käytännön toimiin ja olemmekin siirtyneet käyttämään pelkästään jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka pienentää ajamisen hiilidioksipäästöjä keskimäärin 90 %* verrattuna perinteiseen dieseliin.

Lisätietoa Ekokompassista voi lukea osoitteesta https://ekokompassi.fi/.

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.